Bine ati venit! :: Primaria Denta ::

Agricultura

     

    Practicarea agriculturii este favorizată în  comuna Denta  şi bineînţeles în satele aparţinătoare de clima temperat –continentală, dar mai ales de respectul locuitorilor pentru pământ, moştenit din generaţie în generaţie.

    Suprafeţele agricole sunt lucrate individual, în asociaţii agricole şi exploataţii familiale.

     În ceea ce priveşte structura culturilor se manifestă o specializare pentru cultura grâului, secară, porumbului şi florii soarelui, mai puţin a cartofului .

     Creşterea animalelor ocupă un loc important în domeniul agriculturii, prioritară fiind creşterea bovinelor, ovinelor şi porcinelor.

    

Dată statistică

Valoare

U.M.

Teren arabil

7420.00

ha

Păşuni

  848.00

ha

Fâneţe

  133.00

ha

Vii

      0.00

ha

Livezi

    13.00

ha

Teren agricol total

8414.00

ha

Păduri

  196.00

ha

Ape

  158.00

ha

Drumuri şi căi ferate

  240.00

ha

Curţi

  116.00

ha

Alte terenuri neagricole

    16.00

ha

Teren neagricol total

  726.00

ha

Total teren

9140.00

ha

   Tabel  7 : Suprafeţele agricole ale comunei Denta

Dată statistică

Valoare

UM

Suprafaţa agricolă totală

8414.00

ha

Suprafaţa arabilă

7420.00

ha

Suprafaţa - livezi şi pepiniere pomicole

    13.00

ha

Suprafaţa - vii şi pepiniere viticole

      0.00

ha

Suprafaţa – păşuni

  848.00

ha

Suprafaţa – finite

  133

ha

                                    

  Tabel 8 : Date cu suprafeţele agricole

Dată statistică

Valoare

UM

Suprafaţa cultivată cu grâu şi secară

1351.00

ha

Suprafaţa cultivată cu porumb şi boabe

  910.00

ha

Suprafaţa cultivată cu cartofi

  300.00

ha

Suprafaţa cultivată cu floarea soarelui

  605.00

ha

Suprafaţa cultivată cu sfecla de zahar

      0.00

ha

Suprafaţa cultivată cu legume

  294.00

ha

                        

    Tabel 9 : Date referitoarea la suprafeţele cultivate

Dată statistică

Valoare

UM

Producţia totală de grâu şi secară

4556.00

tone

Producţia totală la porumb boabe

3653.00

tone

Producţia totală de cartofi

6000.00

tone

Producţia totală la floarea soarelui

1204.00

tone

Producţia totală la sfecla de zahăr

      0.00

tone

Producţia totală la legume

5240.00

tone

Producţia de struguri – total

      0.00

tone

Producţia de fructe – total

    15.00

tone

                                              

  Tabel 10 :    Date referitoare la producţia agricolă 

 

Obs * Datele statistice provin din anul 2002   

   

Update 15.08.2011